Jak „Dzień Kolejarza” to tylko z Jubilatami z PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki.

przez admin

W dniu 23.11.2023 w Pyskowicach odbyło się coroczne, uroczyste spotkanie z Jubilatami – członkami Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki.

W spotkaniu udział wzięli zastępca dyrektora ds. organizacyjnych Pan Damian Filipiak, a także przedstawiciele kierownictwa Zarządu Głównego ZZK Śląskich, przewodniczący Janusz Kowalczyk i wiceprzewodniczący Sebastian Szwarc. Spośród Jubilatów przedstawiciele kierownictwa Zarządu Głównego w sposób szczególny za działalność na rzecz związku wyróżnili Marzenę Kowalską, Grzegorza Sobieraja i Gabrielę Błędowską.

W czasie uroczystości Sebastian Szwarc, w imieniu Komisji Forum Młodych Federacji ZZK, złożył na ręce przewodniczącego Jarosława Ślepaczuka, oficjalne podziękowania za owocną współpracę i troskę o kontynuację pokoleniową w ruchu związkowym. Jarosław Ślepaczuk to przykład przewodniczącego, który swoją postawą i autorytetem przyciąga młodych ludzi do organizacji związkowych,  jest to niezwykle trudne w czasach luki pokoleniowej na kolei, i związanej z tym luki pokoleniowej w związkach zawodowych.

W imieniu Zarządu Głównego ZZK Śląskich raz jeszcze składamy najlepsze życzenia wszystkim jubilatom, jak i całej organizacji, która kultywuje tradycję corocznego święta, i w tak uroczysty sposób składa podziękowania Jubilatom za ich wieloletni wkład pracy na rzecz PKP Cargo, a także za działalność na rzecz Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.