Dariusz Browarek – nasz kandydat do Zarządu CARGO S.A. !

przez admin
pdf

 „Głos Kolejarza” specjalny dodatek do „Naszych Spraw” poświęcony kandydaturze Dariusza Browarka, wiceprzewodniczącego Federacji ZZP PKP do Zarządu PKP Cargo S.A. jako przedstawiciela załogi.

To NASZ KANDYDAT. Stoimy przed wielką szansą.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Dariusza Browarka:
www.dariuszbrowarek.pl oraz wysyłając maila na adres: biuro@dariuszbrowarek.pl

pdfGłos kolejarza