Dwa warianty podziału PR. Klepacki deklaruje pieniądze na spółkę

przez admin
Dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości Przewozów Regionalnych. Przyjęto dwa warianty rozwiązania problemów spółki – regionalizację i nacjonalizację. Wiceminister Zbigniew Klepacki przekazał deklarację rządowego wsparcia spółki w celu jej oddłużenia.

W rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Klepacki – wiceminister infrastruktury i  rozwoju,  Piotr  Całbecki – marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych, przedstawiciele nowego zarządu spółki, a także eksperci z Departamentu   Transportu   Kolejowego,  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  oraz samorządów.

Jak podkreślił obecny na spotkaniu wiceminister Zbigniew Klepacki, Przewozy Regionalne  wymagają  działań  i  współpracy  wielu  podmiotów,  dlatego  w opracowaniu   programu naprawczego muszą uczestniczyć nie tylko właściciele spółki,  ale   też   eksperci  kolejowi,  finansowi oraz  strona społeczna. Według niego, konieczny  jest  również  udział  Agencji  Rozwoju Przemysłu, która posiada know-how  związane  z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Celem podejmowanych działań  jest  stabilizacja sytuacji i rozpoczęcie świadczenia przez spółkę usług zgodnych z oczekiwaniami pasażerów.
Podczas  spotkania  zaprezentowana została analiza dwóch wariantów dalszego rozwoju  przewozów  regionalnych przygotowana przez stronę społeczną i samorządową. Będą one stanowić   punkt   wyjścia  dla  opracowania  dalszych  kierunków  rozwoju przewozów pasażerskich na poziomie regionalnym:
Wariant pierwszy – przedstawiony przez związki zawodowe  – przewiduje oddłużenie Przewozów  Regionalnych  w  oparciu o środki  publiczne  oraz nacjonalizację  PR (czyli powrót do modelu sprzed grudnia 2008 r.).
Wariant drugi – przygotowany przez samorządy – zakłada regionalizację, czyli   powołanie   przez   samorządy   województw  PR  spółek regionalnych  i wniesienie do nich aportu w postaci składników majątku PR i zasobów kadrowych. Proces ten byłby połączony z oddłużeniem  PR w oparciu o środki publiczne.
Wiceminister  Zbigniew Klepacki potwierdził deklarację rządu wyasygnowania odpowiednich środków finansowych na oddłużenie spółki Przewozy Regionalne, pod warunkiem przedstawienia planu naprawczego dającego gwarancje trwałej rentowności systemu przewozów regionalnych w Polsce, ponieważ problemy Przewozów  Regionalnych  wpływa ją na  komfort  pasażerów i kondycję całego  rynku  kolejowego  w  Polsce. Jak powiedział wiceminister Klepacki, nadszedł  czas  by  władze  spółki, jej właściciele i strona społeczna działająca  w spółce przedstawili wizję dalszego działania Przewozów Regionalnych.
Źródło – Rynek Kolejowy