DODATEK DLA DOWÓDCY PATROLU – TAK, KOSZTEM OBNIŻENIA PODWYŻKI I WYRÓWNANIA DLA PRACOWNIKÓW – NIE.

przez admin

W dniu 2 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie w sprawie podwyżek płac w Straży Ochrony Kolei.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami główne stanowisko Rady Branżowej SOK Federacji ZZK to wyrównanie w grupach zawodowych, szczególnie w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, oraz zbliżone kwoty dla poszczególnych  stanowisk, odpowiednio większe przy kolejnym wyższym stanowisku. Taki podział Komenda Główna SOK stosuje od kilku lat i jest to dobre rozwiązanie. Zaproponowano także, aby środki przeznaczone na fundusz premii podstawowej przerzucić na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, co spowoduje, iż średnia podwyżka wzrośnie do kwoty 710 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Jako związki zrzeszone w Radzie Branżowej SOK Federacji ZZK poparliśmy takie rozwiązanie. 

Niestety, Panowie ze związków zawodowych Agrounia Pracownicza SOK, NSZZ Funkcjonariuszy SOK, a także Solidarność ’80 nie podpisali tak przedstawionych rozwiązań. Padły pomysły dodatku dla dowódców patroli. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jesteśmy za utworzeniem takiego dodatku, ale Panowie nie wspomnieli, że wiąże się to z konsekwencjami obniżenia średniej podwyżki każdemu pracownikowi nawet o kilkaset złotych, co ograniczy możliwość wyrównywania wynagrodzeń, a więc dalej pracownicy z większym stażem będą zaniżeni w stosunku do nowo zatrudnianych. Wprowadzenie tego dodatku na tym etapie jest ponadto niemożliwe ze względu na włączenie całości premii do wynagrodzenia zasadniczego. Wobec braku podpisów ww. trzech związków został sporządzony protokół rozbieżności, a pracodawca wprowadzi podwyżki w trybie administracyjnym, który w przypadku posiedzenia w późniejszym terminie mógłby przeciągnąć ich wprowadzenie. 

Na szczęście pracodawca wziął pod uwagę stanowisko przeważającej większości związków zawodowych dotyczące wyrównania w wynagrodzeniach zasadniczych i od 1 czerwca 2023 roku podwyżka do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie średnio 710 zł trafi do pracowników. Kwestię dodatku dla dowódcy patroli uznajemy za zasadną, jednak trzeba to wypracować w sposób mądry, tak aby nie odbyło się to kosztem innych funkcjonariuszy.