Czy skarb państwa chce oszukać PKP CARGO?

przez admin

„Kolejowe związki zawodowe wyrażają bardzo poważne zaniepokojenie planami Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącymi konsolidacji kolejowych przewoźników towarowych wokół mniejszych przewoźników należących do spółek SP” – stwierdzają przedstawiciele związków zawodowych w liście otwartym skierowanym do: premier RP i ministrów skarbu państwa oraz infrastruktury i rozwoju.

„Kolejowe związki zawodowe wyrażają bardzo poważne zaniepokojenie planami Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącymi konsolidacji kolejowych przewoźników towarowych wokół mniejszych przewoźników należących do spółek SP” – stwierdzają przedstawiciele związków zawodowych w liście otwartym skierowanym do: premier RP i ministrów skarbu państwa oraz infrastruktury i rozwoju.

Jest to też ich oficjalna odpowiedź za zapowiedź możliwości konsolidacji aktywów kolejowych spółek surowcowych, przedstawioną podczas dzisiejszego spotkania kierownictwa MSP z OPZZ.

Ministerstwo skarbu przyznaje, że rozważana jest koncepcja konsolidacji małych przewoźników kolejowych należących do spółek skarbu państwa (Lotos, Orlen KGHM), niewykluczone, że w ramach ARP, podkreśla jednak, że należy traktować ją jedynie właśnie jako koncepcje do rozważenia, a nie plan do realizacji.

– Na razie jest to wstępnie wewnętrznie rozpatrywana koncepcja. Gdyby miała być realizowana, na pewno nie obyłoby się wówczas bez konsultacji – stwierdził wiceminister skarbu Rafał Baniak, podczas spotkania ze związkowcami z OPZZ.

Skąd w ogóle taki pomysł? Rozważamy pomysły jak zabezpieczyć strategiczne dostawy do strategicznych firm, PKP Cargo tego nie udźwignie – tłumaczył minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Na padające ze strony związkowców zarzuty o tworzenie konkurencji dla narodowego przewoźnika, minister stwierdził: Konkurencja jest zawsze dobra dla obywatela. Rafał Baniak zaapelował również, by brać pod uwagę inne aspekty – np. w scenariuszu w którym wspomniane spółki miałyby być konsolidowane przez PKP Cargo, należałoby również uwzględniać możliwe stanowisko UOKiK.

W odpowiedzi na zapowiedzi ministerstwa apel podpisali przewodniczący: Federacji ZZ PKP, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz sekretarz Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

A oto obszerne cytaty z listu związkowców.

„Największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim w Europie pozostaje PKP Cargo, w której SP nadal ma pakiet kontrolny, z odpowiednimi zapisami w statucie spółki.

Budowanie krajowej konkurencji wobec państwowej spółki spowoduje jedynie wzajemne zwalczanie się i szkodliwą konkurencję państwowych firm, na ograniczonym rynku kolejowych przewozów towarowych.

Czujemy się oszukani przez rząd, który gwarantował, że procesy upublicznienia PKP Cargo na GPW mają służyć wzmocnieniu pozycji tego narodowego przewoźnika, a środki pozyskane z prywatyzacji miały służyć na rozwój tej spółki i wzmocnienie jej pozycji rynkowej.

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak/Adam Sofuł)