COVID – opinia prawna

przez admin

COVID-19 a choroba zawodowa w Straży Ochrony Kolei

Jeszcze w listopadzie zeszłego roku Zarząd wystąpił o opinię prawną w sprawie dotyczącej potwierdzenia możliwości uznania zarażeniem się COVID -19 w pracy za chorobę zawodową szczególnie, że jest to podstępna choroba mogąca nawet doprowadzić do nieodwracalnych szkód w organizmie człowieka. Zakażenie koronawirusem może spowodować nie tylko czasową nie zdolność do pracy ale również przejście pracownika na rentę, a w najgorszym wypadku jego śmierć.

W związku z tym, że świadczenia wypłacane z tytułu choroby zawodowej są korzystniejsze dla pracowników warto zapoznać się z tą opinią w przypadku, kiedy pracownik uległ zakażeniu przy wykonywaniu czynności w stosunku do osoby z potwierdzonym zakażeniem lub zaraził się od współpracownika, co ma związek z wykonywaną pracą.

Natomiast członkom naszego związku przy sporządzeniu wystąpienia o uznanie choroby zawodowej służy pomocą Centrum Ochrony Prawnej CDO – 24 z którą Zarząd ma podpisaną umowę na pomoc prawną już od 2011 roku. Zachęcamy Was do korzystania z tej pomocy również w innych przypadkach losowych w których pomoc prawnika jest niezbędna. Szczególnie, iż ta forma pomocy obejmuje wykupiony przez Zarząd pakiet ochrony prawnej dla członków Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w SOK.

Robert Sobota