Bez ustaleń związków zawodowych w sprawie PUZP

przez admin

We zwołanym na dzień dzisiejszy (12 grudnia 2011 r.) spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych – sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy – udział wzięli przedstawiciele tylko 4 związków zawodowych: Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP (Dariusz Browarek), KSK NSZZ „Solidarność 80” (Ryszard Wrzaszcz), Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP (Aleksander Motyka) i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (Krzysztof Ciećka).

W związku z tym, że strona społeczna nie była reprezentowana w kwalifikowanej ilości gremium nie było władne podjąć jakiejkolwiek wiążącej decyzji. Wzywa się przedstawicieli kolejowych central związkowych o wyznaczenie terminu, w którym będzie można dokonać oceny obecnej sytuacji i podjąć wiążące decyzje w sprawie dalszego obowiązywania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza absencja przedstawicieli związkowych nie wynika z tego, że nie cała strona społeczna zainteresowana jest tematem obowiązywania PUZP dla pracowników zrzeszonych w spółkach należących do Związku Pracodawców Kolejowych. Obecny PUZP obowiązuje tylko do 31 grudnia br., a prawdopodobną konsekwencją wygaśnięcia PUZP będzie wypowiedzenie wszystkich zakładowych układów zbiorowych pracy w spółkach Grupy PKP.

 

Z poważaniem, / Best regards,
PIOTR STRĘBSKI