APEL

przez admin

Rada Branżowa PKP PLK SA Federacji ZZP PKP wyrażając niepokój i obawy wobec działań Zarządu Spółki PKP PLK SA, mające na celu niczym niepodyktowaną i niekończącą się restrukturyzację oraz ciągłe zmiany organizacyjne, podjęła jednomyślne stanowisko popierające wzięcie udziału w pikiecie protestacyjnej w dniu 05.03.2014r. o godz. 12 00 organizowanej przed siedzibą Zarządu PKP PLK SA.

Protestujemy o:

– Podsumowanie i rozliczenie restrukturyzacji jaka została przeprowadzona do obecnej chwili i rzetelnej informacji w tym zakresie
– Przestrzeganie Porozumienia Partnerów Społecznych i zaprzestanie prowadzenia fikcyjnego dialogu
– Zaprzestanie prowadzenia dewastacji struktur organizacyjnych Spółki PKP PLK SA, co stwarza, poprzez rozmycie odpowiedzialności potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
– Powstrzymanie rozrostu Centrali Spółki, tworzeniu nowych stanowisk dyrektorskich oraz dodatkowych struktur, zespołów wsparcia

Protestujemy przeciwko:

– Kolejnej zmianie organizacyjnej w Centrum Realizacji Inwestycji.
– Ograniczeniu roli zakładów poprzez wdrażanie centralizacji i przeniesienie części zadań na poziom Centrali Spółki
– Tworzeniu nowej jednostki organizacyjnej t.j. Centrum Usług Wspólnych (Kadry i Finanse)
– Zamiarowi łączenia Sekcji Eksploatacji, tworząc w ten sposób wielkoobszarowe, trudne do zarządzania i reagowania na zdarzenia sekcje – molochy
– Zatrudnianiu na strategicznych i dobrze płatnych stanowiskach osób spoza Spółki niemających elementarnej wiedzy o specyfice Spółki i działalności kolejowej, ludzi przypadkowych lub z nadania polityczno – towarzyskiego

przede wszystkim mówimy NIE:

– zwalnianiu pracowników
– pogarszaniu się warunków pracy poprzez próby przenoszenia pracowników w inne oddalone nawet o kilkaset kilometrów miejsca pracy.
– planowanym, niekorzystnym dla pracowników naszej Spółki zmianom zapisów w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy a nawet groźbie jego wypowiedzenia.

W związku z powyższym prosimy Was o wsparcie w naszych działaniach swoją obecnością, zbiórka o godz. 11 45 przed bramą nr 2/4 ul. Targowa 74

Z poważaniem

Federacja ZZK PKP
Rada Branżowa PKP PLK S.A.