Wybory w ZZK Śl.

przez admin

W dniach 17-18 listopada w miejscowości Złoty Potok odbył się VII Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Uczestniczyło w nim 38 Delegatów wcześniej wybranych podczas zebrań w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych. Na zjazd przybyło wielu znamienitych gości – przedstawiciele Federacji ZZK z Warszawy: przewodniczący Jan Przywoźny wraz z zastępcami Radosławem Strakulskim i Krzysztofem Bączkiem oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji Henryk Bronk. Obrady zjazdu prowadziła przewodnicząca Zarządu Głównego Renata Wicha. Po przyjęciu składów komisji przedstawione zostało sprawozdanie z działalności związku za czas trwania kadencji 2017-2022 r. W głosowaniu jawnym Delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium.

Nadszedł czas wyborów. Zgodnie z Ordynacją Delegaci wybierają przewodniczącego Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Renata Wicha dokonała zgłoszeń kandydatów na te funkcję – Janusza Kowalczyka oraz Ewy Paczyńskiej, a jednocześnie poinformowała o decyzji, iż nie będzie kandydowała do władz związku w kadencji 2022-2027.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów: przewodniczącym ZG został wybrany Janusz Kowalczyk , a przewodniczącą GKR Ewa Paczyńska. Serdecznie gratulujemy. Delegaci złożyli szczególne podziękowania dla ustępującej przewodniczącej ZG Renacie Wicha.

W imieniu Federacji ZZK podziękowania i gratulacje dla nowo wybranych władz przekazał Jan Przywoźny wraz zastępcami oraz Henryk Bronk z Głównej Komisji Rewizyjnej FZZK.

W dalszej części Zjazdu dokonano wprowadzenia zmian do Statutu, przyjęto Program Działania ZZK Śl. na lata 2022 – 2027 oraz obniżono wysokość składki na Zarząd Główny. Po zamknięciu obrad VII Zjazdu Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego. Na zebraniu tym dokonano wyboru 3 wiceprzewodniczących, którymi zostali wybrani Maria Żyła, Sebastian Szwarc i Piotr Rospęk. W drugiej mniej oficjalnej Renata Wicha podziękowała za wieloletnią współpracę podczas 36 letniej działalności związkowej.

Jarek Ślepaczuk

zdjęcia Jacek Wnukowski i Jarek Ślepaczuk