Zmiany w ZUZP w PKP CARGO S.A.

przez admin

W załączeniu przedstawiamy zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna wprowadzone Protokołami dodatkowymi nr 10 i 11 do Układu, wpisane do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2017 r. 

 

W załączeniu przedstawiamy zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna wprowadzone Protokołami dodatkowymi nr 10 i 11 do Układu, wpisane do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w dniu 17 sierpnia 2017 r.
Przypominam, że kwestia należności za podróże służbowe dla pracowników wskazanych w tabeli stanowi realizację jednego z postulatów zgłoszonych ówczesnemu Zarządowi Spółki PKP CARGO S.A w ramach prowadzonego sporu zbiorowego  przez władze Rady Branżowej CARGO Federacji ZZK w roku 2015.

protokół 10

protokół 11

Protokoły dodatkowe nr 10 i 11 do ZUZP obowiązują od dnia 01 września 2017 r.
Z upoważnienia Krzysztofa Czarnoty – Przewodniczącego Rady Branżowej CARGO
Jarek Ślepaczuk