Z Rady Branżowej PKP PLK S.A.

przez admin

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Prezesem Ireneuszem Merchel i Panią Dyrektor Grażyną Blicharz w sprawie wdrożenia zmian do ZUZP.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Prezesem Ireneuszem Merchel i Panią Dyrektor Grażyną Blicharz w sprawie wdrożenia zmian do ZUZP.

Związki odrzuciły propozycje dotyczące włączenia dodatku funkcyjnego i uciążliwego do wynagrodzenia zasadniczego.

Wyrażiliśmy zgodę na podpisanie Protokołu nr 15 w niżej wymienionym zakresie:

  • tabela zaszeregowania ( gdzie uwzględniono nasz wniosek i zwrotniczy ma być w tym samym szczeblu co dróżnik przejazdowy)
  • tabelę wynagrodzenia
  • zapis uznający Święto Kolejarza za Święto 

Tak sporządzony dokument zostanie podpisany przez związku po dokonaniu przez Pracodawcę odpowiednich korekt.

Reszta zapisów pozostaje bez zmian.

Z okazji święta kolejarza będzie wypłacona gratyfikacja nie mniejsza niż 290 zł ale dzisiaj nie padła jeszcze konkretna kwota bo dokonywane są analizy finansowe.

Pomimo iż nie ma nagród jubileuszowych  to z inicjatywy pracodawcy osobom z 50 letnim stażem pracy zostały przyznane nagrody w wysokości 10 000 zł ( dotyczy to również osób z lat poprzednich pozostających w stosunku pracy), niniejsze ma być gestem docenienia pracowników z tak dużym stażem.

Prezes zadeklarował równie,ż że nie przewiduje żadnych zmian organizacyjnych bez zgody związków w tym dotyczących ilości zakładów do 2023 roku , chyba że zdecydujemy inaczej.