Wyniki przewozów pasażerskich za 2009 r.

przez admin

W 2009 roku przewieziono o 3,3% pasażerów mniej a wykonana praca przewozowa była o 7,7% mniejsza niż w roku poprzednim. Ostatni kwartał nie przyniósł odwrócenia tendencji spadkowej. W ostatnich trzech miesiącach roku 2009 odnotowano spadek liczby pasażerów ogółem o 5% oraz spadek pracy przewozowej o 7,9%. Przełożyło się to oczywiście na znaczące spadki w całym roku 2009 – wynika z danych Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

 Zespół Doradców Gospodarczych  TOR Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 Fot. Kolejowa Agencja  Fotograficzna Fot. Kolejowa Agencja Fotograficzna

W trzecim kwartale roku 2009 odnotowano spadek liczby pasażerów o 3,5% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Łącznie z usług kolei skorzystało niemal 69,6 mln pasażerów. Praca przewozowa w tym samym czasie zmniejszyła się o 8,4% do niemal 5,25 mld paskm

W latach 2006-2009 odnotowywano wzrosty przewozów pasażerskich zarówno pod względem liczby pasażerów, jak i wykonywanej pracy przewozowej. Pocieszający może być fakt, że pomimo spadku, z usług kolei skorzystało więcej pasażerów niż w roku 2006 czy 2007. Brak dokładnych danych nie pozwala jednak na określenie, jakie zmiany zaszły w poszczególnych segmentach rynku (przewozy regionalne i międzywojewódzkie).

A jak to wyglądało u poszczególnych przewoźników? Najwięcej podróżnych skorzystało z usług Przewozów Regionalnych, które przewiozły 121,4 mln osób. – Pociągi InterRegio przyciągnęły nowych klientów, którzy nie korzystali w ogóle z oferty kolejowej. Zgodnie z naszymi badaniami ok. 20 proc. podróżnych InterRegio to są osoby, które nie korzystały wcześniej w ogóle z oferty kolei, właśnie ze względu na cenę. Ogółem w pociągach InterRegio przewieźliśmy ok. 3 mln osób w ubiegłym roku. A należy pamiętać, że pociągi InterRegio ruszyły od marca 2009 (2 pociągi) – mówi Anna Lenarczyk, dyrektor pionu handlowego Przewozów Regionalnych.

Na drugim miejscu znalazło się PKP Intercity z wynikiem niemal 51,8 mln przewiezionych pasażerów. Rok wcześniej z usług spółki skorzystało „tylko” 14,8 mln osób. Tak duża różnica to wynik przekazania ponad rok temu pociągów pospiesznych z Przewozów Regionalnych do PKP Intercity.

Niewiele mniej, bo 51,6 mln osób przewiozły w ubiegłym roku Koleje Mazowieckie. Oznacza to wzrost o 3,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Spółka odniosła jednak duży spadek pracy przewozowej. Według przedstawicieli Kolei Mazowieckich, spadek pracy przewozowej w 2009 r. o ponad 22,70% w stosunku do 2008 r. był spowodowany takimi czynnikami jak: zmiana sposobu liczenia tej wielkości (w związku z możliwością, którą KM uzyskała po rozszerzeniu funkcjonalności oprogramowania), remontem infrastruktury kolejowej oraz skróceniem odległości taryfowej ze względu na rozszerzenie oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”. W roku 2010 spółka planuje przewieźć 53 mln podróżnych.

Kolejna była trójmiejska SKM z 37,8 mln pasażerów. Dalsze miejsca zajęły Szybka Kolej Miejska w Warszawie – 9,8 mln pasażerów i wzrost aż o 11,7 proc., warszawska WKD – 6,6 mln osób oraz Arriva PCC (niemal 2,5 mln osób) wożąca pasażerów na trasach w woj. kujawsko-pomorskim. Koleje Dolnośląskie nie udostępniły danych.


Więcej informacji o wynikach przewozów pasażerskich w 2009 roku w Rynku Kolejowym PLUS.

(źródło: Zespół Doradców Gospodarczych TOR, 25 marca 2010)