Nauki nigdy za wiele

przez admin

Z ogromnym podziwem obserwujemy zaangażowanie członków Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w pomoc uciekającym przed tragedią wojny, ludziom z Ukrainy. Wszystkie dziedziny życia na chwilę stanęły, kierując z obawą wzrok na wschód Europy. Niestety w tym wszystkim nie możemy zapominać o swoich zadaniach i obowiązkach oraz działalności związkowej. Mamy także do zrealizowania zadania przyjęte w preliminarzu na 2022 rok. Między innymi jest to szkolenie dla naszych związkowców. Propozycja połączenia tych dwóch inicjatyw wyszła od przewodniczącego Forum Komisji Młodych Federacji ZZK Sebastiana Szwarca, który jest absolwentem Akademii Demokracji Socjalnej. Absolwentem tejże Akademii jest także Krzysztof Stradomski – prawnik, absolwent wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. I to właśnie on zgodził się na przeprowadzenie szkolenia dla naszych członków, a część swojego wynagrodzenia przeznaczył na uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w DW Kolejarz w Muszynie. Także korzyść była dla każdej ze stron. Dziękujemy!

O ważności dokształcania się nikogo chyba nie trzeba przekonywać, bo każdy rodzaj takich szkoleń służy poszerzaniu wiedzy teoretycznej, wymianie doświadczeń, możliwościach nawiązania współpracy i podnoszeniu kwalifikacji dającej możliwość podejmowania coraz większych wyzwań.
Szkolenie takie odbyło się 25 kwietnia br. w Katowicach. Ogólnie tematyka dotyczyła Polskiego Ładu, ale były też aspekty działalności związkowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od początku roku jest wprowadzony program Polski Ład, który to spowodował duże zamieszanie zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców, dlatego też wychodząc na przeciw problemowi obrana została taka właśnie tematyka. Dodatkowo już w połowie roku przewidywane są jego zmiany. Zmiany te (2 0) będą głównie dotyczyć wyliczania podatków, stosowania ulgi dla klasy średniej oraz ulgi dla członków związku. Prelegent dokładnie i rzeczowo przedstawił sytuację obecną, jak również po zaproponowanych od 1 lipca zmianach w podatkach. Nie zabrakło pytań uczestników szkolenia. Żadne pytanie nie zostało bez odpowiedzi. Przy okazji prelegent udzielił informacji o możliwościach odejść na emeryturę i prognozowanych ich wysokościach. Omówił także tzw: ulgę dla związkowców, która aktualnie wynosi 300 zł rocznie, natomiast wysokość odliczenia wzrośnie do 500 zł rocznie. Ulga ta będzie już automatycznie rozliczana przez pracodawcę, w wystawianym przez zakład pracy, rozliczeniu rocznym PIT 11. Drugim panelem szkolenia była ogólnie pojęta działalność związkowa, ale najbardziej skupił się na zagadnieniach: reprezentatywności organizacji związkowej, obronie i ochronie działaczy związkowych. Nasi działacze są bardzo często członkami zakładowych komisji socjalnych i to właśnie tej problematyki dotyczył kolejny panel szkolenia. Pan Krzysztof Stradomski odpowiedział szczegółowo na wiele pytań naszych związkowców także w tym temacie. Mimo, że w większości uczestnicy szkolenia to wieloletni działacze związkowi, to niektóre problemy dopiero na tym szkoleniu zostały właściwie wytłumaczone. Cieszy również fakt, że w szkoleniu uczestniczyli także młodzi ludzie, dla których dopiero zaczyna się droga związkowa. Wyszli oni ze spotkania bogatsi o wiedzę w rozwiązywaniu wielu aspektów dotyczących działalności związkowej.

Renata Wicha