Młodzi się szkolą

przez admin
s1

s1

W dniach 12-14.05.2019 w Muszynie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Komisji
Forum Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. 

 W dniach 12-14.05.2019 w Muszynie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Komisji
Forum Młodych Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. 

 Zajęcia poprowadził zespół trenerski w składzie: Dominika Pyzowska – eurotrenerka Europejskiego Instytutu Związków

Zawodowych (ETUI), wykładowczyni na Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Warszawskiego, od 2006 r. współpracująca z Fundacją im. Friedricha Eberta (FES) w
Warszawie, początkowo w Regionalnym Projekcie ds. Stosunków Pracy i Dialogu
Społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, a od 2015 r koordynatorka projektów i
tłumaczka w krajowym biurze FES w Warszawie, oraz nasz kolega z Federacji
Jarek Gacki
członek ZZK OC, Komisji Młodych FZZK, absolwent akademii Młodych Liderów Związkowych
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz delegat Polski akredytowany w ETUC – Youth.
Szkolenie miało formę wykładową jak i warsztatową, obejmowało kwestie prawa
pracy, roli i godności pracownika w przedsiębiorstwie, ekonomicznych aspektów negocjacji
płacowych, asertywności oraz finalnie przeprowadzenia samych negocjacji. W kluczowym
momencie najważniejszego ćwiczenia negocjacyjnego uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę
pracodawców i przedstawicieli pracowników – działaczy związków zawodowych. Uczestnicy
poradzili sobie znakomicie. Zarówno jedna jak i druga strona negocjacji mogła poczuć
rzeczywistą atmosferę negocjacji, wczuć się w role oraz wykorzystać przyswojoną wcześniej
wiedzę.
„Szkolenie oceniam bardzo wysoko zarówno pod kątem zaangażowania uczestników
jak i samej wartości dydaktycznej. Szczególnie cieszy mnie udział w szkoleniu nowych członków
Komisji, którzy w trakcie zajęć ujawnili swój potencjał. Nieoceniony jest także aspekt
integracyjny przeprowadzonych warsztatów.” – podkreśla
Sebastian Szwarc Przewodniczący
Komisji Młodych FZZK i Wiceprzewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Straży Ochrony Kolei.
„W ostatnim czasie pracowałem z kilkoma grupami młodzieży związkowej i jestem
pod bardzo dużym wrażeniem otwartości, kreatywności i poważnego potraktowania
przedstawionych przez nas tematów. Młodzież kolejarska potrafi współpracować w różnych
grupach i środowiskach. Jest nie tylko pełna pomysłów, ale umie również przygotować
negocjacje a potem aktywnie, lecz kulturalnie je prowadzić. Zwróciłem szczególną uwagę na
ich wrażliwość- zdolność zrozumienia pozostałych uczestników grupy i tolerancji dla innych
poglądów. To bardzo budujące i pozwalające wierzyć, że na nich zbudujemy przyszłość naszej
Federacji.” – ocenia trener
Jarek Gacki.
„Uczestnicy i uczestniczki wykazali dużą motywację do rozwinięcia swoich umiejętności
negocjacyjnych. Szkolenie dopasowaliśmy do potrzeb pracy w ich branży, poza wymianą doświadczeń,
skutecznie udało nam się poszerzyć wiedzę i warsztat negocjacyjny uczestniczących’’ – podsumowała
trener
Dominika Pyzowska.
Komisja mimo niedawno zakończonego szkolenia nie zamierza zwalniać tempa pracy, już na
czerwiec planowane jest kolejne, tym razem z zakresu społecznej inspekcji pracy.

 

{gallery}/aktualnosci/2019/05_20{/gallery}