CSF

O Nas

Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP jest firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji kursów adresowanych do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym. Potencjał Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP tworzy wykwalifikowany zespół operatywnych młodych ludzi, wyspecjalizowanych w dziedzinie konstruowania oraz realizacji zleconych projektów związanych z nadawaniem , uzupełnianiem i podnoszeniem kwalifikacji personelu zatrudnionego u zarządców linii kolejowych , przewoźników kolejowych i w zakładach zaplecza kolejowego. Pracownicy firmy Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, a ich wiedza jest stale aktualizowana wobec zmieniających się przepisów.
Misja i wizja

Naszym celem jest stać się najlepszą i najchętniej wybieraną firmą w branży szkoleń związanych z transportem kolejowym poprzez tworzenie i realizowanie programów szkoleń dla stanowisk występujących w kolejnictwie , zgodnie z potrzebami klientów i aktualnie obowiązującymi przepisami.. Poziom usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP stale się podnosi, aby efekty naszej pracy w pełni zaspokajały oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Metodologia pracy
Nasz sukces opieramy na:

 • Elastyczności – dostosowujemy programy do potrzeb klienta
 • Zaufaniu – dotrzymujemy wszystkich zobowiązań
 • Profesjonalizmie – zawsze osiągamy założone cele
 • Współpracy – sukces jest bowiem zawsze wspólny
 • Doświadczeniu – wiemy jak przeprowadzać szkolenia i przeprowadzamy je dobrze
 • Reputacji – wiemy, że nie możemy jej stracić

NASZA OFERTA

Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w siedzibie Filii Katowice, przy ul. Józefa Wolnego 12, gdzie do  dyspozycji słuchaczy znajdują się dwie sale wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia prezentacji (laptopy, projektory) oraz ekrany, flip-charty itp. oprzyrządowanie techniczne.
Uczestnicy kursów otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów.

 • Oferujemy organizację przerw kawowych dostosowanych do dziennych harmonogramów zajęć.
 • Dla zamiejscowych słuchaczy istnieje  możliwość zamówienia  zakwaterowania i wyżywienia w elastycznych cenach.

I. „Centrum Szkolenia Federacji ZZP PKP poprzez swoją Filię w Katowicach organizuje szkolenia kwalifikacyjne na stanowiska wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów metra.
II. Na podstawie upoważnienia naszych klientów występujemy do Urzędu Transportu Kolejowego o powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na te stanowiska i doprowadzamy do nadania im uprawnień wymaganych przepisami prawa.
Oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminów przeprowadzanych przez Transportowy Dozór Techniczny, takie jak:

 • obsługa podnośników Kutruffa
 • obsługa wciągników i wciągarek
 • obsługa żurawi typu EDK
 • obsługa suwnic z kabiny o udźwigu 32 t.
 • konserwator żurawi hydraulicznych
 • konserwator przeciągarek wagonów w zakresie mech. i elektrycznym
 • i inne

III. Prowadzimy szkolenia BHP

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • komunikacja  w trudnych sytuacjach – techniki antystresowe,

IV. Inne szkolenia z zakresu:

 • marketingu, obsługi klienta, zarządzania czasem itp.
 • znajomości i interpretacji przepisów prawa w branży transportu kolejowego