PKP Przewozy Regionalne dostaną 800 mln złotychPosłowie jednogłośnie znowelizowali ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę o Funduszu Kolejowym, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o transporcie kolejowym. W głosowaniu wzięło udział 412 posłów.

Nowe przepisy tworzą podstawy prawne i tryb okresowej pomocy dla samorządów województw na lata 2009-2015. "Dzięki nim poprawi się standard obsługi pasażerów w przewozach regionalnych wykonywanych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych" - napisano w uzasadnieniu.

Nowelizacja zwiększa także dochody samorządów wojewódzkich pochodzące z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ich udział zwiększy się z 14 proc. do 14,75 proc. Według rządowych szacunków da to samorządom dodatkowo ok. 300 mln zł.

"Ten dodatkowy odpis w CIT służy zwiększeniu dochodów samorządów wojewódzkich w celu pokrycia ewentualnych strat operacyjnych tej spółki (PKP Przewozy Regionalne)" - wyjaśnił posłom w środę wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt.

Ubiegły rok PKP PR zamknęła stratą 78,5 mln zł.

Zgodnie z umową, jaką Ministerstwo Infrastruktury zawarło z samorządami województw w grudniu ub.r., środki pochodzące z CIT mogą zostać także przeznaczone jako wkład własny na inwestycje określone w unijnym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Chodzi o zakup i modernizację taboru.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, a zmiana dotycząca CIT - z 1 stycznia 2010 r.

Do roku 2015 spółka PKP Przewozy Regionalne otrzyma łącznie ponad 3,6 mld zł, a kolejne prawie 4 mld zł do roku 2020. Pieniądze mają pochodzić m.in. z budżetu państwa, funduszy europejskich i funduszu kolejowego.

PKP Przewozy Regionalne to kolejowa spółka transportowa należąca do samorządów województw. PKP PR powstała dzięki wydzieleniu przez prywatyzację z Polskich Kolei Państwowych w grudniu 2008 roku. Rocznie spółka PKP PR obsługuje prawie 120 mln pasażerów.