Nowa Rada Nadzorcza PR

- Jerzy Kriger (województwo wielkopolskie) - przewodniczący, dyrektor departamentu transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- Irena Cebula (województwo małopolskie) - dyrektor Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

- Jan Śmietanko (województwo warmińsko-mazurskie) - zastępca dyrektora wydziału infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- Krzysztof Dzierwa (województwo śląskie) - dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

- Zbigniew Czajor (województwo mazowieckie) - kierownik Wydziału Prawno-Legislacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

 
(źródło: Rynek Kolejowy, 20 stycznia 2009)