Referendum strajkowe w PKP PLK

Zgodnie z pismem przesłanym przez związki zawodowe do pełniącego prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych Remigiusza Paszkiewicza dziś w spółce został powołany Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy.

Związkowcy zapowiedzieli również w terminie do 30 maja zorganizowanie i przeprowadzenie wśród załogi PKP PLK referendum strajkowego, w którym chcą zadać pracownikom spółki pytanie: „Czy jesteś za podjęciem wszelkich działań, do Strajku Generalnego włącznie, w celu uzyskania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego?”.

Jeżeli dalsze rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzenia w spółce nie przyniosą postępu związkowcy grożą zorganizowaniem do dnia 4 czerwca dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.

Zobacz skan pisma związkowców do p.o. prezesa PKP PLK Remigiusza Paszkiewicza

Źródło - Rynek Kolejowy