Plan wydzielenia z PKPWyodrębnienie spółki budującej tory i zarządzającej infrastrukturą kolejową ma przynieść korzyści przewoźnikom kolejowym, których znaczna część jest - po przekazaniu samorządom spółki PKP Przewozy Regionalne - niezależna od grupy PKP. Ma też przyczynić się do sprawniejszego wykorzystania funduszy unijnych na budowę i modernizację torów. Prace nad ustawą, na podstawie której mają być dokonane przekształcenia, rząd ma rozpocząć po Nowym Roku - czytamy w "Rz".

- To dobry ruch - powiedział "Rzeczpospolitej" Adrian Furgalski, dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. - W pierwszej kolejności należałoby zrobić porządki z tymi elementami infrastruktury, które służą do nieuczciwej walki z konkurencją spółkom z grupy PKP - dodaje.

Mowa głównie o przejściach granicznych na wschodniej granicy, do których PKP Cargo rości sobie wyłączne prawo. - Równocześnie wraz z PLK powinny zostać wydzielone i połączone ze spółką PKP Informatyka i PKP Energetyka, by wszystkim zapewnić jednakową, kompleksową usługę - podsumowuje Furgalski.