Związki domagają się podpisania Regulaminu Wynagrodzeń w PKP Intercity


Grzegorza Mędzy, w którym wnoszą o wdrożenie Regulaminu Wynagradzania we wszystkich zakładach spółki, który w swoich zapisach będzie zgodny z wynegocjowanym i podpisanym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. W piśmie związkowcy wnoszą także o podpisanie i wdrożenie z dniem 1 września br. uzgodnionego i parafowanego porozumienia partnerów społecznych oraz zasad uregulowanych w protokole wprowadzającym ZUZP.

Przypomnijmy, że takie same żądania wystosowała także Rada Branżowa Intercity na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br.

 

Źródło - Federacja ZZP PKP