PKP Energetyka S.APrzekształcenie spółki nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PKP Energetyka” sp. z o.o. z 16 stycznia br.

Kapitał zakładowy PKP Energetyka S.A. wynosi 631 131, 5 tys. zł Jedynym akcjonariuszem są Polskie Koleje Państwowe SA.

PKP Energetyka rozpoczęła pełną działalność organizacyjną 1 października 2001 r. Wchodzi w skład Grupy PKP. Jest przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną i jednym z jej większych krajowych odbiorców (3, 4% zużycia krajowego). Spółka dysponuje koncesjami na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych oraz o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze elektroenergetycznej.