Odpowiedź Zarządu Spółki CARGO na postulaty płacowe

W załączniku przekazujemy odpowiedź Zarządu Spółki CARGO na postulaty płacowe

Załącznik