Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.

W tym roku kończy się kadencja i zgodnie ze Statutem oraz Ordynacją Wyborczą konieczne było dokonanie wyboru nowych władz związkowych w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i TOEiR .
Zgodnie z grudniową uchwałą Zarządu Głównego ZZK Śl. do dnia 1 marca br. w organizacjach zakładowych, międzyzakładowych i Terenowych Organizacjach Emerytów i Rencistów ZZK Śl. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Podczas tych zebrań ustępujące zarządy oraz komisje rewizyjne przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności, a delegaci udzielali absolutorium tym zarządom, dyskutowali nad kierunkami działania związku oraz wybierali władze związkowe i Delegatów na VI Zjazd ZZK Śl.
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w poszczególnych zarządach i TOEiR.

10 styczeń

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Katowicach
- przewodnicząca Iwona DĄBROWSKA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

16 styczeń

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Czechowicach Dziedzicach
- przewodniczący Jan MALINA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

27 styczeń

ZZK Śl. W Śląskim Zakładzie Napraw Infrastruktury Kolejowej w Katowicach
- przewodniczący zarządu – Józef CZAJA
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bogumiła SZLACHETKA
- Delegat na VI Zjazd ZZK Śl. – Mirosław CHRZĄŚCIEL i Józef CZAJA

2 luty

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Rybniku
- przewodniczący – Jerzy ZAMOJSKI (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

03

7 luty

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Częstochowie
- przewodnicząca – Teresa WOJTYNEK (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

04

7 luty

Natura Tour w Katowicach
- przewodnicząca – Agnieszka BRALCZYK
- przewodnicząca komisji rewizyjnej - Mariola DZIEDZICKA
- Delegat na VI Zjazd – Ewa PACZYŃSKA i Agnieszka BRALCZYK

8 luty

Terenowa Organizacja Emerytów i Rencistów w Jaworznie Szczakowej
- przewodnicząca – Janina HABERA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

05

10 luty

PKP PLK S.A Straż Ochrony Kolei
- przewodniczący – Robert SOBOTA
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Mirosława SKIBA
- Delegaci na VI Zjazd – Robert SOBOTA, Mirosława SKIBA i Kazimierz KUŚ

06

10 luty

PKP CARGO Zakład Południowy w Katowicach
- przewodniczący – Ryszard ROWIŃSKI
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Krzysztof BORÓWKA
- Delegaci na VI Zjazd – Ryszard ROWIŃSKI, Ewa RZEPA i Barbara KOWALCZYK

07

14 luty

PKP Energetyka Zakład Górnośląski w Katowicach
- przewodniczący – Czesław GRYGIEREK
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Ryszard BABIŃSKI
- Delegaci na VI Zjazd – Czesław GRYGIEREK, Andrzej WOSZ i Lesław DZIEDZIC

08

15 luty

PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Opolu
- przewodnicząca – Leokadia WINIARSKA
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Justyna MYŚLIWIEC
- Delegaci na VI Zjazd – Leokadia WiNIARSKA, Lucyna ZIOMEK i Artur WIŚNIEWSKI

09

16 luty

PKP CARGO S.A. Zakład Południowy z/s w Czechowicach Dziedzicach
Organizacja Międzyzakładowa
- przewodnicząca – Maria ŻYŁA
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bożena LOSA
- Delegaci na VI Zjazd ZZK Śl. – Maria ŻYŁA, Adam STUŚ i Witold WALICZEK

 10

16 luty

PKP CARGO S.A. Zakład Południowy z/s w Czechowicach Dziedzicach
- przewodniczący – Henryk TOMIK
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Henryk GRACA
- Delegaci na VI Zjazd – Henryk TOMIK i Bronisław SZCZYPKA

11

17 luty

PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
- przewodniczący – Henryk BRODZIAK
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Katarzyna NIEŚMIAŁOWSKA
- Delegaci na VI Zjazd – Henryk BRODZIAK i Rajmund DOMINIAK

12

17 luty

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary w Sosnowcu
- przewodniczący – Piotr ROSPĘK
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Dariusz HĘŚ
- Delegaci na VI Zjazd – Piotr ROSPĘK, Anna WILCZYŃSKA i Tomasz PASEK

13

22 luty

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski w Gliwicach
- przewodniczący – Ryszard MOCEK
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bogumiła ŁAZAJ
- Delegaci na VI Zjazd – Ryszard MOCEK i Andrzej STRZESZEWSKI

14

20 luty

PKP CARGO S.A. Zakład Śląski z/s w Rybniku
- przewodniczący – Zbigniew MEDALION
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Aleksandra MENCNER
- Delegaci na VI Zjazd – Zbigniew MEDALION i Andrzej ADAMIEC


 15

22 luty

Bombardier Transportation ZWUS Polska w Katowicach
- przewodniczący – Grzegorz PARYL
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Anna ŻÓŁTAŃSKA
- delegaci na VI Zjazd – Grzegorz PARYL i Rafał HAŁACZKIEWIC

Desktop8

22 luty

Terenowa organizacja Emerytów i Rencistów w Łazach
- przewodnicząca – Bożena PAŁUCHA (jednocześnie Delegat na VI Zjazd)

17

23 luty

PKP Energetyka S.A Zakład Staropolski w Częstochowie
- przewodniczący – Wilhelm SAGAN
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Mariusz DOBRAKOWSKI
- Delegaci na VI Zjazd – Wilhelm SAGAN i Krzysztof CHMIELARZ

18

24 luty

PKP Intercity w Katowicach
- przewodniczący – Piotr MROCZEK
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Anetta WRÓBEL
- Delegaci na VI Zjazd – Piotr MROCZEK i Adam ZAGUBIEŃ

19

24 luty

PKP CARGO S.A Zakład Śląski w Tarnowskich Górach
- przewodniczący – Jarosław ŚLEPACZUK
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Ryszard BARTOSZEK
- Delegaci na VI Zjazd – Jarosław ŚLEPACZUK, Adriana ADAMCZYK, Jarosław MUSZKO I Marek CEMPULIK

20

24 luty

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
- przewodnicząca – Joanna KLEKOT
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Edyta KOTALA
- Delegaci na VI Zjazd – Joanna KLEKOT, Bogusława GAWROŃSKA i Ireneusz ROGALSKI

21

27 luty

Przewozy Regionalne z/s w Częstochowie
- przewodniczący – Janusz KOWALCZYK
- przewodniczący komisji rewizyjnej – Jacek NITECKI
- Delegaci na VI Zjazd – Janusz Kowalczyk i Marek JAWORSKI

22

28 luty

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
- przewodniczący – Jan BEDNAREK
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Małgorzata HAŁGAS
- Delegaci na VI Zjazd – Jan BEDNAREK, Damian SAFIAN i Andrzej SZCZUKA

23

1 marzec

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
- przewodnicząca – Renata DĄBKOWSKA
- przewodnicząca komisji rewizyjnej – Bożena COPIK
- Delegaci na VI Zjazd – Renata DĄBKOWSKA, Wioletta GOLDA, Andrzej SOBCZAK i Tomasz DONOCIK

24


Wszystkim nowowybranym serdecznie gratulujemy. Życzymy cierpliwości, wytrwałości, efektywności w działaniu i wielu sukcesów nie tylko na niwie związkowej.
Przypominamy, że VI Zjazd Delegatów ZZK Śl. odbędzie się 31 marca w Katowicach.
Renata Wicha