Stanowisko Federacji ZZK w sprawie systemowej podwyżki

Publikuejmy stanowisko Federacji ZZK w sprawie systemowej podwyżki w CARGO w 2017 roku.

pdf Stanowisko