Stanowisko międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych działających w Spółce Cargotabor