Propozycje zmian do Regulaminu premiowania w SOK

Poniższe propozycje przekazano również stronie związkowej 23 czerwca 2015 roku.

pdfPropozycje zmian do Regulaminu premiowania w SOK