W załączeniu przekazujemy protokół ze spotkania i protokół rozbieżności. Kolejne spotkanie z udziałem mediatora odbędzie się w dniu 28 lipca br.

pdfProtokół z rozbieżności

W załączeniu  stanowisko Spółki  PKP CARGO S.A na zgłoszone postulaty z dnia 02.07.2015 r. Jednocześnie informujemy że w dniu  10.07.2015 odbędzie się spotkanie z Zarządem PKP CARGO S.A.  w ramach zawieszonego sporu zbiorowego.

pdf Stanowisko

Poniższe propozycje przekazano również stronie związkowej 23 czerwca 2015 roku.

pdfPropozycje zmian do Regulaminu premiowania w SOK

Relacja ze spotkania w sprawie corocznego wzrostu wynagrodzeń w PKP CARGO S.A z dnia 2 lipca 2015

W dniu 2 lipca w siedzibie spółki PKP CARGO S.A odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych z Zarządem PKP Cargo S.A w temacie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń.

Czytaj więcej

Publikuejmy Komunikat w sprawie ZFŚS w SOK

pdf Komunikat Federacji ZZP PKP

W sobotę 2 maja odbyła się XXII Parada Parowozów. Impreza zainaugurowała organizowane przez PKP CARGO „Lato z Parowozami”. W każdy weekend lipca i sierpnia będzie można m.in. wsiąść do parowozu, a także odbyć przejażdżkę pociągiem w stylu retro. Na przejażdżkę – już 2 maja – mogli też tradycyjnie liczyć uczestnicy Parady Parowozów. Specjalnie dla nich dodatkową atrakcją wydarzenia współorganizowanego przez PKP CARGO i Gminę Wolsztyn, była możliwość podziwiania zabytkowych składów pociągów (lokomotyw oraz wagonów) zarówno pasażerskich, jak i towarowych.

Czytaj więcej

Notatka ze spotkania z zarządem PKP CARGO S.A

W dniu 30 marca 2015 w siedzibie spółki PKP CARGO S.A odbyło się  cykliczne spotkanie w ramach dialogu społecznego. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu PKP CARGO S.A – Adam Purwin wraz z Członkami Zarządu – Dariuszem Browarkiem oraz Łukaszem Hadysiem. Federację ZZP PKP w spotkaniu reprezentowali : Marian Kogut – Przewodniczący Rady Branżowej CARGO oraz Elżbieta Fedoruk, Krzysztof Czarnota i Jarosław Ślepaczuk.

Czytaj więcej

Zgodnie  z wcześniejszymi ustaleniami 25 marca br. przed siedzibą PKP S.A. w Warszawie odbyła się pikieta związkowa przeciwko złej sytuacji na kolei, w której wzięło udział kilkaset ludzi. Niezdrowe plany restrukturyzacji PKP Intercity i PLK, pęd do jak najszybszej sprzedaży Spółki Energetyka i Telekom to tylko niektóre działania ekipy Prezesa Jakuba Karniewskiego. Do tego dochodzi jeszcze dramatyczna sytuacja w Przewozach Regionalnych.

Czytaj więcej

„Kolejowe związki zawodowe wyrażają bardzo poważne zaniepokojenie planami Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącymi konsolidacji kolejowych przewoźników towarowych wokół mniejszych przewoźników należących do spółek SP” - stwierdzają przedstawiciele związków zawodowych w liście otwartym skierowanym do: premier RP i ministrów skarbu państwa oraz infrastruktury i rozwoju.

Czytaj więcej

PKP Cargo podpisało umowę o strategicznej współpracy z chorwackim narodowym towarowym przewoźnikiem kolejowym - HŽ Cargo.

Czytaj więcej