W załączeniu przekazujemy do wykorzystania wzór pisma stanowiącego odpowiedź na pismo Dyrektora Zakładu , w którym kwestionuje legalność strajku (do ewentualnego wykorzystania (w takim przypadku proszę zamienić nazwę zakładu Śląski na swój).

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy.
W ostatnich dniach w Śląskim Zakładzie Spółki w Tarnowskich Górach oraz Południowym Zakładzie w Katowicach mają miejsce wydarzenia, które w naszej ocenie mają charakter rażącego naruszenia obowiązujących nas porozumień i przepisów.

Czytaj więcej

W załączeniu przesyłam informację dotyczącą dalszych działań podejmowanych przez Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy. Korzystając z okazji dziękuję za dotychczasowe zainteresowanie oraz rzetelne informowanie o sytuacji w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.

Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie  przedstawicieli organizacji związkowych w sprawie dalszych działań mających na celu obronę miejsc pracy w Tarnowskich Górach. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Lach, Andrzej Gwóźdź, Jarosław Ślepaczuk i pełnomocnictwa udzielił Mirosław Brzeźniak.

Czytaj więcej

Protest w CARGO Tarnowskie Góry

Tarnogórski oddział PKP Cargo protestuje przeciwko planom zarządu spółki. Nie chcą przeniesienia do Katowic. Uważają, że to początek końca tarnogórskiego zakładu i boją się masowych zwolnień.

Czytaj więcej

Witam koleżanki i kolegów. W załączeniu przesyłam treść komunikatu przyjętego po spotkaniu Wojciecha Derdy Członka Zarządu PKP CARGO S.A i Joanny Drozd Dyrektora Biura Zarządzania zasobami ludzkimi z załogą Śląskiego Zakładu Spółki. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w dniu 21 października w Tarnowskich Górach odbędzie się Pikieta oraz planowana jest konferencja prasowa Krajowego Komitetu Protestacyjno - Strajkowego. Ze względu, że dalsze podejmowane działania będą miały charakter rozwojowy na bieżąco przekaże Wam dalsze informacje.

Jarosław Ślepaczuk

Czytaj więcej

„Różne punkty widzenia (zależne często od miejsca siedzenia)” - Rzecz o badaniach okresowych w SOK

Ze zdziwieniem przyjąłem ostatnie komunikaty niektórych organizacji związkowych ze spotkania w dniu 24.09.2015 r. w Komendzie Głównej SOK w Warszawie. Spotkanie dotyczyło projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego, między innymi, badań okresowych funkcjonariuszy SOK, który został przedstawiony na ww. spotkaniu.

Czytaj więcej

„Gorąco wierzę, że ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem ,w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i Prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga- tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć...”.

Czytaj więcej

W załączeniu przedstawiamy pismo, które wystosowała Federacja ZZP PKP do Prezesa PKP CARGO SA- Adama Purwina w związku z listem z dnia 30 lipca br.

pdfPismo

W związku z zaistniałą sytuacją centrale związkowe podjęły decyzję o powołaniu wspólnych komitetów protestacyjno strajkowych. W załączeniu przekazujemy protokoły z mediacji wraz ze zdjęciami z mediacji i pikiety.

Czytaj więcej

SPOTKAJMY SIĘ NA GRÓJECKIEJ

Prosimy wszystkich pracowników PKP CARGO, którzy przebywają lub też będą przebywać w Warszawie o wsparcie naszych kolegów i przybycie na ul. Grójecką 17 do Centrali Spółki. Od wczoraj pozostają na sali przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w spółce PKP CARGO.

Czytaj więcej

W związku z podjęciem decyzji o poszerzeniu składu reprezentacji związkowej uczestniczącej w mediacjach oraz planowanej pikiecie przed siedzibą spółki pozwoliliśmy sobie skorzystać w dniu jutrzejszym z osób które same zgłosiły chęć uczestnictwa. Jednocześnie zwracamy się jako Prezydium Rady Cargo z prośbą o podobne deklaracje Członków Rady na czwartek i piątek gdyż zamierzamy nie  opuszczać siedziby do momentu realizacji postulatów płacowych.

pdf PKP CARGO Komunikat komitetu protestacyjno-strajkowego

doc PKP CARGO Komunikat komitetu protestacyjno-strajkowego

W załączeniu przedstawiamy komunikat z obecnego etapu rozmów placowych. Zgodnie z naszymi ustaleniami najprawdopodobniej zajdzie potrzeba wzmocnienia naszej reprezentacji przez koleżanki i kolegów. Na bieżąco będziemy przesyłać informacje na temat postępu rozmów. Na chwilę obecną propozycja Zarządu to 115 złotych.

Czytaj więcej
Wspólne stanowisko związkowe w PKP Cargo S.A. Zakład Południowy i Śląski

protest20150724 0001m protest20150724 0002m

Sprzeciw związków zawodowych w PKP CARGO Południowym Zakładzie w Katowicach.

Czytaj więcej

Sprzeciw związków zawodowych w Śląskich zakładzie Spółki CARGO.

Czytaj więcej