W załączeniu przedstawiamy treść  porozumienia zawartego pomiędzy stronami ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady Pracy PKP CARGO, które zostało zawarte w dniu dzisiejszym.

Czytaj więcej

Ochrona przedemerytalna co do zasady dotyczy osób, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli wiek emerytalny wynosi mniej niż 67 lat, np. 65 lat i 3 miesiące, to okres ochronny rozpoczyna się w wieku 61 lat i 3 miesięcy. Te zasady generalnie nie budzą wątpliwości.

Czytaj więcej

Przez miasta aglomeracji śląskiej przechodzą linie kolejowe, które mogłyby stanowić trzon komunikacji publicznej. Czy modernizacja katowickiego węzła kolejowego będzie początkiem odrodzenia kolei pasażerskiej na Śląsku?

Czytaj więcej

W tym tygodniu kończą się konsultacje nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć udostępniania infrastruktury i naliczania za to opłat. Ministerstwo zapowiada też wzmocnienie niezależności prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Czytaj więcej

Maciej Libiszewski prezesem PKP Cargo

Rada Nadzorcza PKP Cargo powołała 19 stycznia Macieja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo. Tego dnia Maciej Libiszewski zrezygnował z pełnionej funkcji członka rady nadzorczej spółki.

Czytaj więcej

Notatka ze spotkania Zarządu PKP CARGO S.A z partnerami społecznymi, działającymi w spółce w dniu 16 grudnia 2015 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie spółki PKP CARGO S.A w Warszawie rozpoczęło się spotkanie w ramach dialogu społecznego, w którym uczestniczyli ze strony Zarządu – Łukasz Hadyś – Członek Zarządu ds. finansowych, Dariusz Browarek – Członek Zarządu – przedstawiciel pracowników oraz przedstawiciele ponadzakładowych organizacji związkowych działających w PKP CARGO S.A.

Czytaj więcej

W załączeniu przesyłam treść pisma do Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Jednocześnie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją Zakładowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w dniu dzisiejszym podjął decyzje o odwieszeniu akcji strajkowej na terenie Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach, który rozpocznie się w dniu 18 grudnia o godzinie 9.00.

pdfPismo do Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Pozdrawiam
J. Ślepaczuk

W załączeniu przesykazujemy treść Komunikatu nr 8 Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego, który jest odpowiedzią na wnioski złożone przez Komitet Zakładowy CT Śląskiego Zakładu Spółki.

pdfKomunikat

Na dwa dni przed Świętem Kolejarza w Teatrze Ateneum w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami naszego święta. Najważniejszą częścią było uhonorowanie członków związków zawodowych należących do federacji ZZP PKP, których w tym roku było stu. Wśród nich byli także członkowie Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich w Katowicach.

Czytaj więcej

Zawiadamiamy, że pogrzeb naszego przyjaciela Tadeusza Chwałki, Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych odbędzie się o godz. 12.00 w Żorach woj. śląskie.

Czytaj więcej