Część urzędów skarbowych nalicza podatek od rekompensat dla pracowników PKP Cargo, korzystających z Programu Dobrowolnych Odejść, część natomiast ten podatek zwraca. Związki proszą Ministra Finansów o interwencję.

Czytaj więcej

11 lipca br. w Mysłowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych. W skład tego zarządu wchodzą przedstawiciele związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich: Renata Wicha, Joanna Klekot, Robert Sobota, Wiesław Drąg, Piotr Rospęk i Józef Czaja.

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy. W załączeniu przekazuję treść notatki ze spotkania w dniu 22 czerwca. Treść porozumienia zostanie przesłana przez kol. Mariana Koguta po otrzymaniu jej skanu ze spółki.

Korzystając z okazji chciałem serdecznie podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście podczas wtorkowych wyborów do władz Rady Branżowej CARGO. Jest to dla mnie ogromne zobowiązanie, tym bardziej, że to nie  tylko jednorazowa decyzja , ale także ocena tego wszystkiego, co z przez minione cztery lata wspólnie zrobiliśmy dla pracowników.

Z poważaniem Jarek Slepaczuk

pdfNotatka ze spotkania z Zarządem Spółki PKP CARGO S.A w dniu 22 czerwca br.

Przekazujemy Wam notatkę ze spotkania z Zarządem PKP CARGO S.A oraz prezentację wyników za I kw. 2016 r. Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu Prezydium Rady Branżowej przyjmuje  uwagi do ramowego regulaminu, który będzie opiniowany podczas najbliższego posiedzenia Rady Branżowej w dniu 23 maja 2016.

Czytaj więcej

Jak oblicza się okres zasiłkowy w sytuacji, gdy pracownik często choruje? Czy wystawienie L4 po kilku dniach powoduje naliczanie tego okresu od nowa?

Okres zasiłkowy jest okresem, przez jaki pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego oraz do wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikom:

  • za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w  roku kalendarzowym,
  • za pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym – w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia.
Czytaj więcej

Zgodnie z wieloletnią tradycją Wolsztyn stał się niekwestionowaną stolicą dymu i pary – wszystko za sprawą XXIII Parady parowozów, która w tym roku odbyła się w sobotę 30 kwietnia. Sobotni poranek uczestników przywitał słoneczną pogodą. Tuż po godz. 13:30  rozpoczął się główny punkt programu – tradycyjna Parada Parowozów. Dwanaście parowozów między innymi z Polski, Czech i Niemiec wzięło udział w pokazowych przejazdach dostarczając niesamowitych wrażeń miłośnikom i sympatykom kolei.

Czytaj więcej

001

Zakończył się IX Zjazd FZZP PKP. W obradach uczestniczyli Delegaci ze wszystkich przedstawicielstw terytorialnych i związków zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZP PKP m.in. 23 Delegatów ze Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich z Katowic.

W trakcie jego trwania dokonano wyboru nowych władz na nową kadencję 2016 -2020. Przewodniczącym pozostał Stanisław Stolorz.

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy!
Uchwałą Rady Nadzorczej PKP CARGO SA z dnia 30 marca br., zarządzono przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej spółki.

Czytaj więcej

30 marca 2016 r., Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wybrała Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu - Dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Członka Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu - Dyrektora - ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego.

Czytaj więcej

Kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65. Od kiedy będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny?

Czytaj więcej

17 marca 2016 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Obrady prowadził wiceprzewodniczący Robert Sobota. Na początku spotkania poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego śp. Jana Lalika – przewodniczącego ZZK Śląskich.

Czytaj więcej