W dniu  31 marca, Dariusz Browarek, złożył swoją aplikację wraz z listami poparcia w biurze firmy prowadzącej rekrutację.

Listy podpisało łącznie przeszło 5000 osób. Za każdy podpis Wszystkim z Was i każdemu z osobna bardzo dziękuję - mówi Dariusz Browarek.
Czytaj więcej

 "Głos Kolejarza" specjalny dodatek do "Naszych Spraw" poświęcony kandydaturze Dariusza Browarka, wiceprzewodniczącego Federacji ZZP PKP do Zarządu PKP Cargo S.A. jako przedstawiciela załogi.

Czytaj więcej

Do 1 kwietnia odroczono na prośbę Prezesa Adama Purwina rozmowy na temat podwyżek dla pracowników.

Dzisiaj, 17 marca odbyły się rozmowy, które jednak nie przyniosły efektu. Związki Zawodowe przystały na propozycję terminu kolejnego spotkania. Jak powiedział mediator sporu - Longin Komołowski, nadzieję na porozumienie daje dalsza wola prowadzenia rozmów, którą wyrażają obie strony.

Czytaj więcej
Rada Branżowa PKP PLK SA Federacji ZZP PKP wyrażając niepokój i obawy wobec działań Zarządu Spółki PKP PLK SA, mające na celu niczym niepodyktowaną i niekończącą się restrukturyzację oraz ciągłe zmiany organizacyjne, podjęła jednomyślne stanowisko popierające wzięcie udziału w pikiecie protestacyjnej w dniu 05.03.2014r. o godz. 12 00 organizowanej przed siedzibą Zarządu PKP PLK SA.
Czytaj więcej
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. na posiedzeniu 26 lutego br. rozpoczęła proces wyłaniania czterech Członków Zarządu. Procedura prowadzona jest przy wsparciu firmy doradztwa personalnego i potrwa około 7-8 tygodni.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w załączonym komunikacie.
pdfKomunikat
W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 1284V2014 wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu reprezentującego pracowników. Poniżej wzór listy do wpisywania się pracowników Spółki PKP CARGO popierających kandydaturę na przedstawiciela pracowników w Zarządzie Spółki. Wpisy muszą być dokonane długopisem lub piórem, osobiście przez popierającego. PROSZĘ O PEŁNE ZAANGAŻOWANIE W WSPARCIU NASZEGO PRZEDSTAWICIELA !!!
Jan Lalik - Przewodniczący ZG ZZKŚl.
pdfWzór listy
Branża automatyki jest „beneficjentem” opóźnień w remontach linii – mówiSławomir Nalewajka, prezes Bombardier Transportation (ZWUS) Polska.

Mam pewne obawy czy do końca 2015 r. uda się zrealizować wszystkie inwestycje, a tym samym wydać środki EU alokowane do tych projektów. Nasza firma dostarcza urządzenia z zakresu automatyki kolejowej do dużej części realizowanych obecnie inwestycji. Niestety w wielu z nich widoczne są opóźnienia, np. na linii Warszawa-Skierniewice, linii E59 (Wrocław - Rawicz i Czempiń – Poznań), E65 (LCS Malbork i LCS Iława) czy E30 (Biadoliny – Bochnia).
Czytaj więcej
Dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości Przewozów Regionalnych. Przyjęto dwa warianty rozwiązania problemów spółki – regionalizację i nacjonalizację. Wiceminister Zbigniew Klepacki przekazał deklarację rządowego wsparcia spółki w celu jej oddłużenia.

W rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Klepacki - wiceminister infrastruktury i  rozwoju,  Piotr  Całbecki - marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych, przedstawiciele nowego zarządu spółki, a także eksperci z Departamentu   Transportu   Kolejowego,  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  oraz samorządów.
Czytaj więcej
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, wieloletniego przewodniczącego organizacji zakładowej ZZK Śl., członka Zarządu Rejonowego w Katowicach
oraz członka Zarządu Głównego ZZK Śl.

Śp. Jerzego DUMOWICZA

Rodzinie zmarłego wyrazy najszczerszego współczucia przekazują Koleżanki i Koledzy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.

Pogrzeb Jurka odbędzie się 12 lutego o godz. 12.00 w kościele św. Szczepana w Katowicach Bogucicach ul. Markiefki 89

roza
Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP ogłosiła pogotowie strajkowe w Przewozach Regionalnych Sp. z.o.o. . Związkowcy domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych działań, które pozwolą uratować spółkę - największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce.
Czytaj więcej
W dniu 17.01.2014 roku Przewodniczący Zarządu Głównego ZZKŚl. Jan Lalik  został wyróżniony odznaką "Za Zasługi dla ZKRP i BWP" za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji. O tak zaszczytne odznaczenie wnioskowało do Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych środowisko emerytów i rencistów kolejowych.
Czytaj więcej