Zamieszczamy komunikat prasowy Federacji ZZP PKP

pdf Komunikat
Nowosądecki producent taboru szynowego Newag SA dostarczył pierwszych dziesięć pociągów dla Południowej Grupy Zakupowej, utworzonej przez urzędy marszałkowskie czterech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.
Czytaj więcej
Zgłoszenie sporu zbiorowego w PKP PLK S.A

pdf Zgłoszenie
22 lipca br. Federacja ZZP PKP w Warszawie wystosowała pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusza Paszkiewicza w sprawie niepokojów związanych z procesem "konsultacji" (czyt. brakiem) zmian struktury organizacyjnej Zakładów Linii Kolejowych. Federacja ZZP PKP wyraża w nim swoje niezadowolenie lekceważeniem opinii partnerów społecznych oraz z nie uwzględnianiem ich stanowisk przy wprowadzaniu tych zmian. Cytowane pismo poniżej.

Renata Wicha.

pdfZmiany struktur organizacyjnych

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy protokół Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r, potwierdzający że nasz przewodniczący Zarządu Głównego ZZK Śl. Jasiu Lalik został członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A. Gratulujemy serdecznie.

Czytaj więcej
Jan LALIK, 55 lat , 33 lata pracy w PKP. Obecnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w PKP S.A - Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. Pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich.  Członek Rady Krajowej i Zarządu Głównego i Prezydium Federacji ZZP PKP w Warszawie. Bierze czynny udział we wszelkich pracach na rzecz środowiska kolejarskiego. Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych. Stały członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach.
Czytaj więcej
PKP CARGO S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 r.

Raport bieżący
Czytaj więcej

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A wybrała na stanowisko członka Zarzadu Dariusza Browarka , wice - Przewodniczacego Federacji ZZP PKP.

Gratulujemy !!! Życzymy samych sukcesów w nowym wyzwaniu !