18 lutego br. w Rudzie Śląskiej odbyło się wyborcze posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych. 

Czytaj więcej

Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy ogłosił w środę pogotowie strajkowe w PKP. Związkowcy uzasadniają pogotowie strajkowe "brakiem reakcji rządu na patologie rujnujące polski system kolejowy". Jak podkreślają kolejarze ogłoszenie pogotowia strajkowego jest "reakcją na brak woli podjęcia dialogu społecznego dla rozwiązania kluczowych problemów polskiego kolejnictwa, które od lat związki zawodowe sygnalizowały najpierw premierowi Donaldowi Tuskowi a następnie premier Ewie Kopacz, jak i poszczególnym ministrom infrastruktury".

Poniżej komunikat podpisany przez: Stanisław Stolorz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, Henryk Grymel przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarności" oraz Leszek Miętek przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

pdfKomunikat

W ramach sporu zbiorowego w PKP CARGO S.A. 29 stycznia odbyło się spotkanie z zarządem tej Spółki. Spotkanie to zakończyło się spisaniem protokołu rozbieżności, który prezentujemy poniżej:

pdfProtokół rozbieżności

Pociągami podróżowało w ub. roku 269,1 mln pasażerów, o 1,3 mln mniej niż w 2013 roku. Był to więc drugi pod rząd mniejszy popyt na usługi kolejowe, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

Zarazem w dekadzie 2005-2014 tylko w pięciu latach zanotowano większe przewozy pasażerów, niż w 2014 roku, przy sporej amplitudzie wzrostów i spadków z roku na rok, dochodzących nawet do 10 mln osób. Najlepszy w ostatniej dekadzie był 2008 rok (292,7 mln pasażerów).
Uwzględniając dłuższy okres, wyraźnie widać trend spadku przejazdów osobowych koleją. Jeszcze w 2000 roku kolej miała 360,7 mln pasażerów, czyli prawie o 1/3 więcej. Powodem są niewątpliwie zmiany cywilizacyjne, tj. częstsze korzystanie przez Polaków z własnych samochodów w podróżach.

Czytaj więcej
Do 17 stycznia Federacja ZZP PKP dała czas na realizację postulatów 3,6 i 7 zgłoszonych do Dialogu pismem z 30 września 2014 roku.

Czytaj więcej
Federacja ZZP PKP z górnikami!i

Czytaj więcej
W 2014 roku na torach kolejowych wydarzyło się łącznie 636 wypadków i zdarzeń - o 14 proc. mniej niż rok wcześniej.
Do każdych trzech z czterech wypadków na kolei (72 proc.) doszło nadal na przejazdach drogowych lub wynikały one z winy samych ofiar, przechodzących przez tory w miejscach zabronionych, informuje zarządca infrastruktury kolejowej, PKP PLK.
Czytaj więcej
1. Do jakich grup pracowników skierowany jest PDO?
PDO adresowane jest do wszystkich osób zatrudnionych u pracodawcy. Do Programu może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, warunkiem rozwiązania umowy o pracę w ramach PDO jest jednakże uzyskanie zgody Pracodawcy.
Czytaj więcej
Dalsze rokowania w ramach sporu zbiorowego w PKP PLK S.A.

pdf Plik
Planowane zwolnienia z pracy dla pracowników wielu Oddziałów Spółki Przewozy regionalne oraz zagrożenia intensyfikacji zwolnień po wprowadzenia rozkładu jazdy 2014/15 spowodowały ostry sprzeciw związków zawodowych, które 21.10 wystosowały oświadczenie (w załączniku) skierowane do Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa Spółki Przewozy Regionalne.
Czytaj więcej
Jasna Góra, 15-16.11.2014r.
Czytaj więcej
W piątek 10.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Branżowej PLK. Dokonano analizy ostatnich wydarzeń i postępowania Zarządu Spółki PLK w zakresie wprowadzanych zmian organizacyjnych w sekcjach eksploatacji a w następnej kolejności zapowiadanego drastycznego zmniejszenia liczby zakładów linii kolejowych oraz propozycji wprowadzenia niekorzystnych zapisów w ZUZP.
Czytaj więcej
23 września br odbyło się kolejne spotkanie w sprawie protokołu nr 11 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP PLK S.A. Część wcześniej zgłaszanych zmian została uwzględniona, ale nie wszystkie. Pracodawca chce jak najszybciej zakończyć ten temat.
Czytaj więcej