Uroczysta Gala 100 lecia Związków Zawodowych Kolejarzy

W czasie tej uroczystości resortowymi i państwowymi odznaczenia zostali uhonorowani zasłużeni pracownicy kolejowi. Jest mi niezmiernie miło, że wśród nich dużą grupę stanowili działacze Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Koleżanki i Koledzy bardzo Wam gratuluję odznaczeń, bo na pewno na nie zasłużyliście. Niech w ten sposób będzie nagrodzony Wasz codzienny trud i wykonywana praca, mające ogromny wpływ na pozytywny wizerunek polskiego kolejnictwa. Federacji ZZK życzymy wytrwałości w działaniach i wielu trafnych decyzji, wpływających na poprawę warunków pracowniczych i płacowych wszystkich kolejarzy.

Dzień po Święcie Kolejarza na deskach Teatru Ateneum w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 100 lecia Związków Zawodowych Kolejarzy. W czasie tej uroczystości resortowymi i państwowymi odznaczenia zostali uhonorowani zasłużeni pracownicy kolejowi. Jest mi niezmiernie miło, że wśród nich dużą grupę stanowili działacze Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Koleżanki i Koledzy bardzo Wam gratuluję odznaczeń, bo na pewno na nie zasłużyliście. Niech w ten sposób będzie nagrodzony Wasz codzienny trud i wykonywana praca, mające ogromny wpływ na pozytywny wizerunek polskiego kolejnictwa.

Federacji ZZK życzymy wytrwałości w działaniach i wielu trafnych decyzji, wpływających na poprawę warunków pracowniczych i płacowych wszystkich kolejarzy.

Renata Wicha