Protokół ze spotkania stron ZUZP w sprawie ustalenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza w PKP CARGO S.A.