Święto Kolejarza

Uroczyście, jak co roku, Federacja ZZK na czele z przewodniczącym Stanisławem Stolorzem zorganizowała akademię z okazji Święta Kolejarza.  W gościnnych progach Teatru Ateneum w Warszawie z rąk znamienitych gości - Zofii Romaszewskiej, Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa - Andrzeja Bittela, Prezesa PKP S.A - Krzysztofa Mamińskiego i Przewodniczącego Federacji - Stanisława Stolorza nasze koleżanki i koledzy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. W trakcie akademii prowadzonej przez Wiceprzewodniczącego Jana Przywoźnego zaproszeni goście złożyli Wszystkim Pracownikom w służbie kolei najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim odznaczonym, a szczególnie naszym działaczom ze Związku zawodowego Kolejarzy Śląskich serdecznie gratulujemy.