List otwarty organizacji związkowych działających w upadłym PNI(Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury w Warszawie)