Stanowisko związku w sprawie zmian granic administracyjnych w SOK.