Komunikat

 

Wyrok pierwszej instancji jest jeszcze nieprawomocny. Teraz oczekujemy na decyzję pozwanej - Komendy Głównej SOK, czy będzie składać apelację od wyroku Sądu Rejonowego.

W uzasadnieniu ustnym Przewodnicząca Wydziału IV Pracy sędzia Agata Leks-Wątroba uznała, iż nie zaszły merytoryczne przesłanki i nie było podstawy do zastosowania przez Komendę Główną SOK w stosunku do Roberta Soboty art. 52 Kodeksu pracy, tym samym sędzia wydała wyrok przywracający go do pracy w Komendzie Głównej SOK oraz odszkodowanie.

Jest to kolejny dowód po prawomocnym umorzeniu postępowania przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Wola w 2017 roku w sprawie naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa i pracodawcy skierowanej przez Komendę Główną SOK.

Tym samym również wyrok Sądu Rejonowego potwierdził zasadność wystąpienie z dnia 23.11.2016 r. inspektora Państwowej Inspekcji Pracy wskazującego na bezprawność działania Komendy Głównej SOK i nakazujący nierozwiązywanie z chronionym Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, a zarazem przewodniczącym związku umowy o pracę, co w tamtym czasie nie zostało wykonane przez Komendę.

Zarząd związku ma nadzieję, iż w tym roku zapadnie prawomocne rozstrzygnięcie i kol. Robert Sobota wróci na swoje stanowisko pracy.

Szerzej Zarząd odniesie się do sprawy po otrzymaniu uzasadnienia Sądu.

 

docKomunikat wyrok.docx