Porozumienie w PKP CARGO S.A. dotyczące wypłaty jednorazowej nagrody dla pracowników